POLOinen

POLOinen

Jaa sivu POLOinen

Vaajakosken liikenneympyrässä ajaminen

tiistai 10.03.2009 Avainsanat: JyväskyläJyväskyläläistä liikennekulttuuriaLiikennesäännöt

Viime perjantaina Keskisuomalaisen nettisivulla uutisoitiin kahden auton kolarista Vaajakosken turboliittymässä. Heti uutisen julkaisun jälkeen sen kommenttiboksissa alkoi kiivas väittely siitä, kuinka kyseisessä kiertoliittymässä kuuluu oikeasti ajaa. Osassa kommenteista väitettiin ihan puuta heinää, eikä edes suostuttu myöntämään että oltiin väärässä, kun joku toinen asian oikaisi. Luettuani tarpeeksi eriäviä mielipiteitä totesin, että tästä olisi nyt syytä kirjoittaa kokonainen merkintä.


Kosti kirjoitti helmikuussa Liikenneblogiin merkinnän Vaajakosken liikenneympyrässä ajamisesta. Hän oli selvittänyt asiaa jopa Keski-Suomen Tiepiiriltä, mikä osoittaa mielestäni todellista paneutumista asiaan. Merkinnässä keskityttiin kuitenkin käsittelemään sisäkaistan käyttöä ajettaessa Lahden suunnasta moottoritielle, eikä niinkään ympyrään kokonaisuuteena. Minua vuorostani kiinnostaa koko kokonaisuus ja se, kuinka ympyrässä ajetaan oikeaoppisesti riippumatta siitä, mistä minne ollaan menossa.

Taustatietona kerrottakoon, että olen ajanut Vaajakosken kiertoliittymässä sen uusimisen jälkeen ehkä viidesti, joten käytännön kokemukseni uusista kaistaratkaisuista on hyvin suppea. Sen sijaan olen lukenut tarkkaan Tiehallinnon nettisivuilta löytyneen turboliittymän ajo-ohjeen sekä liikenteen ohjaussuunnitelman, johon on merkitty kaikki ympyrään liittyvät opasteet. Muutaman ajokerran ja teoriatiedon pohjalta olisi ollut typerää kirjoittaa omia mielipiteitä, joten päätin lähteä oikeasti koeajamaan ympyrää. Ajankohdaksi valikoitui sunnuntai-iltapäivä klo 17, jolloin liikenne ei ollut hirveän vilkasta, mutta autoja riitti silti tasaisesti.

Turboliittymä

Ennen testituloksia on kerrattava hieman taustatietoja. Vaajakosken kiertoliittymä on niin sanottu turboliittymä, mikä tarkoittaa sitä, että liikenne ohjataan ympyrään oikeille kaistoille jo ennen siihen siihen ajamista. Koko ympyrässä ajon ajan pysytään samalla kaistalla, jolta myös ympyrästä poistuminen suoritetaan. Näin sisäkaistaltakaan ei tarvitse vaihtaa ulkokaistalle ennen ympyrästä poistumista.

Koska oikean kaistan valinnalla on merkitystä jo ympyrään ajettaessa, on jo ympyrää lähestyttäessä tiedettävä, minne on jatkamassa matkaa ympyrän jälkeen. Tämä on asia, missä ympyrän käytöstä väittelijät menevät helposti harhaan, sillä järjestäen suositellaan ajamaan aina ympyrän ulointa kaistaa, mikäli ei ole varma ajamisestaan. Homma ei kuitenkaan toimi näin, sillä ajettaessa ympyrään mistä suunnasta tahansa, ulkokaista johtaa aina lopulta moottoritielle. Mikäli haluaa jatkaa moottoritien liittymän ohi, on ympyrään tultaessa valittava sisäkaista, joka jatkuu moottoritien liittymän jälkeen ympyrän ainoana kaistana. Tämä johtuu siitä, että ympyrä on kaksikaistainen vain 3/4 matkalta.

Ajaminen turbokiertoliittymässä paikasta A paikkaan B

Koska Tiehallinnon ajo-ohjeessa ei ole merkitty kunnolla ympyrän kaistoja, otin ajo-ohjeiden kirjoittamista varten esitteestä yhden kuvan ja piirsin siihen kaikki kiertoliittymän kaistat ja niiden poistumismahdollisuudet. Olen tarkistanut kuvan moneen kertaan, mutta haluan silti huomauttaa, että se on vain minun näkemykseni ja voi siis poiketa todellisuudesta. Jos huomaat kuvassa virheen, ole ystävällinen ja ilmoita!

Tiehallinnon ohjeen pohjalta muokkaamani kuva Vaajakosken turboliittymän ajolinjoista.


Saapuessasi ympyrään Jyväskylästä moottoritieltä, valitse

 • ympyrän kokonaan ohittava oikea kaista, jos haluat Lahteen
 • vasen kaista eli tällä kohtaa varsinaisen ympyrän ainut kaista, jos haluat Lahteen, Leppävedelle, Vaajakosken keskustaan tai takaisin Jyväskylään vievälle moottoritielle. (Moottoritieltä tultaessa Lahteen kannattaa ajaa aina ympyrän ohittavaa oikeaa kaistaa!)


Saapuessasi ympyrään Lahden suunnasta, valitse

 • oikea kaista eli ulkokaista, jos haluat Leppävedelle, Vaajakosken keskustaan tai Jyväskylään vievälle moottoritielle.
 • vasen kaista eli sisäkaista, jos haluat Jyväskylään vievälle moottoritielle tai takaisin Lahteen. (Tultaessa Lahdesta päin sisäkaista on kielletty kuorma-autoilta ja linja-autoilta, joten näiden on käytettävä aina ympyrän ulointa kaistaa.)


Saapuessasi ympyrään Leppäveden suunnasta, valitse

 • oikea kaista eli ulkokaista, jos haluat Vaajakosken keskustaan tai Jyväskylään vievälle moottoritielle.
 • vasen kaista eli sisäkaista, jos haluat Jyväskylään vievälle moottoritielle, Lahteen tai takaisin Leppävedelle.


Saapuessasi ympyrään Vaajakosken keskustan suunnasta, valitse

 • oikea kaista eli ulkokaista, jos haluat Jyväskylään vievälle moottoritielle.
 • vasen kaista eli sisäkaista, jos haluat Lahteen, Leppävedelle tai takaisin Vaajakosken keskustaan.


Vaajakosken turbokiertoliittymässä ajaminen käytännössä

Ensimmäinen testini kiertoliittymässä oli ajaa moottoritieltä Vaajakosken keskustaan. Tultaessa moottoritieltä tien oikea kaista jatkuu oikealle Lahden suuntaan, kun taas siirtymällä moottoritien lopussa vasemmalle kaistalle pääsee kiertoliittymän reunalle.

Tässä kohtaa ympyrässä on vain yksi kaista, joten ympyrään ajaessa tarvitsi väistää vain yhtä autojonoa. Seuraavan eli Lahdesta tulevan liittymän kohdalla ympyrä muuttuu kaksikaistaiseksi. Toisesta kaistasta ei kuitenkaan tarvinnut välittää, sillä tiemerkintöjä seuraamalla näki selvästi, että valitsemani kaista jatkui ympyrän ulompana kaistana. Jos tiemerkinnät eivät näkyisi, kaistojen lisääntyminen saattaisi olla hieman hämmentävää, mutta toisaalta jatkamalla vain "suoraan" entisellä ajolinjalla sisäkaistalle ei päädy. Näin ainakin teoriassa, mutta käytännöstä on paha mennä sanomaan.

Jatkoin siis matkaa ympyrän ulkokaistalla, ohitin Leppäveden liittymän ja poistuin ympyrästä kolmannesta liittymästä Vaajakosken keskustaan. Ensimmäinen testi ei tuottanut mitään ongelmia.

Liittyminen ympyrään tultaessa moottoritieltä.


Toinen testini oli ajaa Leppävedeltä Lahteen, joten ympyrää lähestyessä oli otettava vasen kaista, joka johti ympyrän sisäkaistalle. Pyrittäessä ympyrän sisäkaistalle, on väistettävä ympyrässä kahdella kaistalla liikkuvia autoja.

Sunnuntai-iltapäivänä ympyrän sisäkaistalle pääsi ajamaan melko vaivatta, mutta voin vain kuvitella, millaista se on silloin, kun Lahden suunnasta pukkaa ympyrään autoja tasaisella tahdilla. Sama juttu lienee pyrittäessä Vaajakosken keskustasta ympyrän sisäkaistalle eli kun halutaan lähteä Lahteen tai Leppävedelle.

Alkuperäinen pelkoni sisäkaistalle pyrkimisessä oli, että en pystyisi havaitsemaan, milloin molemmat kaistat ovat tyhjiä. Ajattelin että autoista ei pystyisi erottamaan, mitä kaistaa ne käyttävät, mutta aika yllättävän helppoa se loppujen lopuksi oli. Kaistat ovat leveämpiä kuin oletin, joten autot eri kaistoilta mainiosti.

Sisäkaistalle ajamisen jälkeen ympyrän kiertäminen tapahtui aivan normaalisti. Moottoritien liittymän jälkeen sisäkaista muuttuikin ympyrän ainoaksi kaistaksi ja mikäli en olisi poistunut ympyrästä Lahden suuntaan, olisin ollut liittymän jälkeen automaattisesti ympyrän ulkokaistalla. Kätevää!

Ympyrään ajaminen Leppäveden suunnasta.


Viimeinen testini ympyrässä oli ajaa Lahdesta moottoritielle ympyrän sisäkaistaa pitkin. Käsittääkseni ympyrä uudistettiin juuri siksi, että Lahdesta moottoritielle pääsee ajamaan sujuvammin, kun kaistoja on käytössä kaksin kappalein.

Päästäkseni ympyrän sisäkaistalle, oli jo ympyrää lähestyttäessä valittava liikenteenjakajan vasen puoli. Siitä ympyrän sisäkaistalle liittyminen tapahtui (muun liikenteen väistämisen jälkeen luonnollisesti!) hyvin automaattisesti, sillä lähestymiskaista on muotoiltu niin, että se ikään kuin heittää auton suoraan sisäkaistalle. Ympyrän muuttuessa liittymän kohdalla kaksikaistaiseksi, sen keskustasta puuttuu pala ja sisäkaista asettuu siihen. Näin sisäkaistalle menijä ajaa lähes suorassa kulmassa ulkokaistan yli.

Sisäkaistalta moottoritielle liittyminen oli yhtä helppoa kuin mistä tahansa kiertoliittymästä poistuminen. Tärkeää on vain muistaa, että poistuttaessa ympyrästä ajetaan suoraan moottoritien vasemmalle kaistalle.

Ympyrän sisäkaistalle ajaminen tultaessa Lahdesta päin.

 

Perävaunua vetävä pakettiauto poistuu ympyrän ulkokaistalta moottoritien oikealle kaistalle.

 

Ympyrän sisäkaistaa ajanut musta auto poistuu moottoritien vasemmalle kaistalle, kun taas sen edellä ollut auto jatkaa vielä ympyrän sisäkaistalla.


Lopuksi

Myös Vaajakosken liikenneympyrän kaistojen yläpuolella on sijoitettu liikennemerkkejä. En kiinnittänyt niihin ajaessani juuri huomiota, sillä oli parempi katsella minne on ajamassa kuin taivaalle. Vasta selaillessani testailun aikana otettuja valokuvia tajusin, että merkit ovat pakollista ajosuuntaa osoittavia määrääviä liikennemerkkejä. Soitto liikenneopettajana työskentelevälle kaverilleni vahvisti arvioni, että ympyrässä olevat pakollisen ajosuunnan määräävät merkit kieltävät kaistanvaihdon ympyrässä. Näin ollen oikean kaistan valitseminen jo ympyrään tullessa on tärkeää, koska tavallisista monikaistaisista kiertoliittymistä poiketen Vaajakosken turbokiertoliittymässä ei siis saa vaihtaa kaistaa.

Ympyrässä ajaessa kaistanvaihto on kielletty kaistojen yläpuolella olevista "pakollinen ajosuunta" -liikennemerkeistä johtuen.


Ajoin testiajoni suhteellisen hiljaisena ajankohtana. En yritäkään ottaa kantaa siihen, miten ympyrään pääsee, vaan vain siihen, miten kaistoja kuuluu käyttää eri suuntiin pyrkiessä. Myöskään en ota kantaa siihen, milloin Lahdesta tullessa kannattaa ajaa sisäkaistalle ja milloin ulkokaistalle. Kukin voi minun puolestani ajaa kuten parhaakseen näkee.

En kokenut turbokiertoliittymän olevan mitenkään vaikea ajettava, vaan se toimi yllättävänkin näppärästi. Se että ympyrään ajetaan suoraan oikeille kaistoille, on mielestäni hyvin kätevää. Tärkeintä on mielestäni tiedostaa minne on menossa ympyrän jälkeen, jotta osaa ryhmittyä oikein jo ennen ympyrää. Ympyrässä ollessa on myöhäistä alkaa arpomaan uusia kulkureittejä, sillä kaistanvaihdon kieltäminen estää loputtoman ympyrässä pyörimisen. Päätä siis ennakkoon minne haluat. Ympyrää ennen on runsaasti opasteita, mutta kun vain lähestyy rauhallisesti, ehtii kyllä katsoa, mitä kaistaa on käytettävä.

Keskisuomalaisessa ja muuallakin olleisiin väittelyihin haluan vain todeta, että ihmisten kannattaisi ottaa ensin selvää asioista ennen kuin käyvät väittämään. Näin vältytään väärän informaation jakamiselta.

Tilaa Autotien uutiset sähköpostiisi!

Keskustelu

 • Antti-Juhani Kaijanaho - 11.3.2009 klo 9:27

  Kiitoksia mainiosta kirjoituksesta :)

  (Noin muuten: kuinka ihmessä kuskin paikalta otetaan liikennetilannekuvia vaarantamatta liikennettä? Mietin tätä jo autokouluaikana, ja sinullakin näyttäisi tuossa jokunen sellainen olevan, jos en kovin pahasti erehdy.)

 • Jenni - 11.3.2009 klo 9:53

  Ilo on minun puolellani. =)

  Kuskin paikalta otetut kuvat on itse asiassa otettu apukuskin paikalta. Kuvakulma on riittävän sama luomaan illuusion siitä, että kuvat olisivat kuskin itsensä ottamia, kun niitä vielä sopivasti rajaa kuvankäsittelyohjelmassa. Todellisuudessa itse keskityin vain ajamiseen ja mieheni hoiti valokuvaamisen. Sarjakuvaus on hyvä ominaisuus!

  Olen kyllä ottanut kuvia ajaessakin, mutta se ei ole kovin turvallista ja lisäksi kuvat ovat yleensä tärähtäneitä. Tuen vain kameran rattiin ajaessani suoraan. Liukkaan kelin radalla otin kuvia ajaessani, mutta siellä en vaarannakaan muuta liikennettä. Tosin nekin kuvat oli otettava lähtökiihdytyksessä, kun ei vielä tarvitse keskittyä itse rataan. Radalla keilojen läheltä otettu kuva onkin sitten kyydissä istuneen opettajan ottama. Myös risteyksissä seistessä voi ottaa kuvia etenkin jos tietää liikennevalojen syklin.

 • Anonyymi - 22.6.2009 klo 14:04

  Se on LIIKENNEYMPYRÄ ei mikään kiertoliittymä!

  Suomen laki tuntee sen nimellä LIIKENNEYMPYRÄ.

 • Antti-Juhani Kaijanaho - 22.6.2009 klo 14:15

  Se on itse asiassa molempia. Kiertoliittymä lienee tienpitäjän sanastoa, liikenneympyrä tieliikennelain. (Tienpitäjän muuta sanastoa, joita tieliikennelaki ei tunne, on esimerkiksi tulppaliittymä:)

 • Jenni - 22.6.2009 klo 16:05

  Minulle ei suoraan sanottuna ole väliä, mitä lakikirja sanoo asiasta, kunhan tulen itse ymmärretyksi. Ilmeisesti tulin, koska Anonyymi ei muuta sanottavaa keksinyt. =)

  Olen muuten käyttänyt tässä merkinnässä termejä liikenneympyrä, kiertoliittymä ja turboliittymä. Myös tiehallinto käyttää niitä kaikkia.

 • Anonyymi - 30.12.2009 klo 22:40

  Hyvä blogi! Lahdesta Jyväskylän moottoritielle vasenta kaistaa menneenä on joskus oikealta kaistalta töötäilty, siksi vähän omaa ajoakin epäilin. Kieltämättä pelottaa jos joku oikeankaistainen jatkaisi suoraan kylkeen, mutta aika sujuvasti se tuntuu menevän.

 • Anonyymi - 17.4.2012 klo 17:07

  Jyväskylästä Lahteen päin ajaessa ei tarvitse ajaa liikenneympyrän kautta. Ajolinjan voi oikaista ennen liittymää. Eli yksi vihreä nuoli puuttuu kuvasta.

 • Jenni - 17.4.2012 klo 17:20

  Jeps, ei tarvitsekaan. Jätin nuolen pois kuvasta siksi, koska halusin esittää siinä, vain miten ympyrän kaistat toimivat. Kuvan allahan selityksissä suosittelenkin ajamaan kokonaan ympyrän ohittavaa kaistaa. Ehkä siihen kuvaan olisi voinut piirtää vielä ylimääräisen nuolen sitä kuvaamaan. :)

 • Jenni - 17.4.2012 klo 18:53

  No niin, muokkasin saman tien kuvaan sinisen nuolen, joka osoittaa ympyrän ohittamisen omaa kaistaa pitkin. Kiitos palautteesta, ei olisi muuten tullut tehtyä. Pitäisi piirtää kaikki kuvan nuolet uusiksi koska ne ovat aika kauheat, mutta antaa olla...

 • Hannes - 15.5.2012 klo 9:12

  Vaan miten menee väistämisvelvollisuus? Onko ulkokaistalla ajava väistämisvelvollinen sisemmältä kaistalta kaistaa vaihtavaa kohtaan?

 • Jenni - 15.5.2012 klo 9:44

  Vaajakosken liikenneympyrässä oikea kaista tulee valita jo ennen ympyrään ajamista, eikä kaistanvaihto ole ympyrässä ajaessa sallittua. Tämän voi havaita ympyrän yläpuolella olevista pakollista ajosuuntaa osoittavista liikennemerkeistä, jotka näkyvät myös kirjoitukseen liitetyissä kuvissa.

  Jos liikenneympyrässä tai missä tahansa vaihtaa kaistaa, on kaistanvaihtaja aina väistämisvelvollinen.

 • Hannes - 15.5.2012 klo 9:52

  Jennille väistämisvelvollisuudesta useampikaistaisessa kiertoliittymässä
  - kysyin asiaa näin ELY keskuksen liikenneosastoilta

  "Yleisesti kiertoliittymästä:

  Kun kiertoliittymään saapuu kolmion takaa, mihin loppuu
  väistämisvelvollisuus? Siihen kohtaanko kun on saanut tungettua auton
  kokonaan kiertoliittymän uloimalle kaistalle? Entä jos samaan aikaan
  onkin auto kiertoliittymässä vaihtamassa sisemmältä kaistalta
  uloimmalle. Kumpi on "heikompi", kolmio takaa tukeva vai kaistaa
  vaihtava?

  Ilmeisesti kiertoliittymässä onkin siis kaistaa vaihtavalla
  etuajo-oikeus uloimmalla kaistaa ajavaan nähden?

  Kenellä on etuajo-oikeus jos kiertoliittymästä poistuttaessa onkin
  vain yksi kaista ja kaksikaistaisesta kiertoliittymästä onkin
  molemmilta kaistoilta tunkemassa autot yhtäaikaa ulos?  "Hei

  Kiitos viestistä!

  Kyllä väistämisvelvollisuus menee juuri niin, kuin internet-sivulla lukee,
  eli kiertoliittymään tulevan on väistettävä liittymässä ajavaa.
  Kärkikolmiolla osoitettu väistämisvelvollisuus käsittää aina koko
  etuajo-oikeutetun ajoradan, ei pelkästään yhtä ajokaistaa.

  Väistämisvelvollisuus ulottuu aina ensimmäiseen ulosmenohaaraan saakka.
  Käytännössähän ulointa kaistaa ei saa ajaa muuta kuin ne, jotka poistuvat
  seuraavasta haarasta. Toisin sanoen, liittymään saapuvan tulee siirtyä
  sisäkaistalle, ellei hän poistu ensimmäisestä haarasta.
  "

 • Antti-Juhani Kaijanaho - 15.5.2012 klo 10:06

  On muuten yksi tilanne (tai mahdollisesti kaksi), jossa kaistanvaihtaja ei ole väistämisvelvollinen. Kumpikaan ei kuitenkaan koske tätä liikenneympyrää.

  Ensimmäinen, ja se josta olen varma, on käsillä Keuruuntiellä ysitien liittymässä. Ysitieltä tulevalla autolla on kärkikolmiolla osoitettu väistämisvelvollisuus. Oikeanpuolimmaisin kääntyvä kaista kääntyy risteyksessä alkavalle kaistalle, jolle myös Keuruuntiellä jo valmiiksi ajavat toisinaan haluavat vaihtaa. Koska kääntyjällä on kolmio, hän ei saa estää suoraan ajavan kaistanvaihtoa kääntymällä eteen. (Tilanne olisi eri, jos suoraan ajavan kaistanvaihto olisi sulkuviivalla kielletty. Näin ei kuitenkaan siinä kohtaa ole.)

  Toinen tilanne, josta en ole aivan varma, on levikepysäkiltä lähtevä bussi. Kyse on tieliikennelain 22 §:n tulkinnasta. Käsittääkseni oikea tulkinta on, että bussi saa lähteä pysäkiltä ilman väistämisevelvollisuutta suoraan myös yhden kaistan yli toiselle kaistalle, mutta olen kuullut myös muunlaisia tulkintoja. (Bussikuskin tulee toki lain munkaan noudattaa tässä "erityistä varovaisuutta".)

 • Jenni - 15.5.2012 klo 13:42

  Hanneksen alkuperäinen kysymys ei ilmeisesti liittynyt Vaajakosken ympyrään, koska siinä ei tosiaan saa vaihtaa kaistaa.

  Liikenneympyrään tulevan väistämissääntö on selkeä, koska tullaan ympyrään kolmion takaa. Ja jos joku samaan aikaan ympyrässä vaihtaa kaistaa, niin sama juttu, kolmio velvoittaa edelleen väistämään. Mielestäni sama tilanne toteutuu tuossa A-J:n mainitsemassa Keuruuntien risteyksessä.

  En ole isoissa monikaistaisissa liikenneympyröissä ajanut niin paljon, että osaisin ajatella omalle kohdalle tuon ELY-keskuksen vastauksen koskien ympyrään tulijan väistämisvelvollisuutta ennen ympyrän seuraavaa liittymää. Elikkä jos oon ajanut ympyrään ulommalle kaistalle (haluan pois seuraavasta liittymästä) ja sisemmällä kaistalla joku laittaa päälle vilkun oikealle että haluaa pois ympyrästä? Jos se toinen olisi pikkuisen edelläni, niin sitten pitäisi varmaan jarruttaa. Jos olisimme jo rinnakkain, niin sitten kai vain ajaisin pois ympyrästä ja antaisin sen sisäkaistan tyypin tulla perässäni, koska ei tunnu järkevältä jarruttaakaan enää siinä vaiheessa että sisemmällä kaistalla ajava pääsisi mua ennen pois ympyrästä. Säännön mukaan pitäisi kuitenkin jarruttaa, jotta väistäminen toteutuisi. Mielenkiintoinen tilanne kyllä.

  Mihin nettisivuun Hanneksen saamassa vastauksessa muuten viitataan?

  Pitäisi kai yrittää olla täsmällisempi kommenteissa, kun kirjoitan että kaistaa vaihtava väistää aina, niin tarkoitan tietenkin vain perussäännön mukaista kulkemista, jossa ei ole muuta liikenteenohjausta vaikuttamassa. Mutta ei aina pysty. :)

Kirjoita kommentti

Tämä on tietoturvatarkistus. Mikä seuraavista on lemmikkieläin?

Tietoa blogista

POLOinen on liikenne- ja autoblogi, jonka perustin kesällä 2008. Aiemmin autot eivät kiinnostaneet yhtään, mutta hankittuani auton olosuhteiden pakosta innostuinkin autoilusta oikein kunnolla. Liikenne on minulle peliä, jossa pyrin menestymään aina vain paremmin!

Kirjoittelen blogiin kaikenlaisista autoiluun liittyvistä asioista moottoripyöräilyä unohtamatta. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat Volkswagen, liikenneturvallisuus ja taloudellinen ajaminen.

Ota yhteyttä: poloinenblogi(a)gmail.com

Arkistot
2020 (4)
helmikuu (2)
Autolla Espanjassa - Jennin kootut seikkailut
Autolla Espanjassa - nopeusrajoitukset, liikenneympyrät ja havaintoja liikennekulttuurista
tammikuu (2)
Autolla Espanjassa - auton vuokraaminen
Autolla eurooppaan - mistä löytää maakohtaiset liikennesäännöt ja muut tiedot?
2019 (17)
joulukuu (1)
Poloisen vuosi 2019 - Leonidas lepäsi kun Jenni ajeli sähköautoilla
marraskuu (1)
Mikä sähköauto on taloudellisin? Espoo EV Challenge 12.10.2019
lokakuu (2)
Kylmää kyytiä sähköautoilla - Vesijärven Auto EcoRun 5.10.2019
Nastarenkaat vai kitkarenkaat? Molemmat!
syyskuu (1)
Paljon muutakin kuin sähköauto! Koeajossa hiljainen jättiläinen Audi e-tron 55 quattro
elokuu (1)
Miten pieni kulutus sähköauto Audi e-tron:illa on mahdollista saavuttaa? Suurajot EcoRun 11.8.2019
heinäkuu (1)
Secto Road Trip - sähköautoilla halki euroopan + mitä lataus maksaa?
kesäkuu (1)
Autoliiton AL 100 juhlaliittopäivät
toukokuu (2)
Kilpailijana Gladiaattoreissa - valmistautuminen, hakeminen ja kilpaileminen
Sähköautojen pienin kulutus! AL-Helsinki Ecorun 27.4.2019
huhtikuu (2)
Taloudellisuusajoa sähköautolla - Kuopion Autokauppa EcoRun 6.4.2019
Sähköauto ilman kotilatausmahdollisuutta ja 10 muuta tarinaa sähköauton lataamisesta
maaliskuu (2)
Testissä kuljettajan pikku apuri: automaattiset kaukovalot
Kun jarrupolkimesta tuli turha - koeajossa sähköauto Nissan Leaf
helmikuu (1)
Koeajossa aito ja alkuperäinen Volkswagen Polo Junior
tammikuu (2)
Koeajot Auto 2018 -messuilla - mitä erikoisempi, sen parempi
Auto 2018 messujen 5 kiinnostavinta juttua
2018 (20)
joulukuu (1)
Skoda Scala - ensifiilikset uutuudesta!
marraskuu (1)
Vain 3,6 millilitran päässä voitosta - Toyota EcoRun 6.10.2018
lokakuu (1)
Kolmas kerta toden sanoo? - Skoda Economy Run 2018
syyskuu (2)
Banaaninkuorilla baanalle! (bio)kaasuautojen päästöt, verotus ja tankkaus
Kaasuautolla taloudellisuusajokilpailussa - Suurajot EcoRun 12.8.2018
elokuu (1)
Tampere - jännittävimmät, hienoimmat ja vaarallisimmat liikennekohteet
heinäkuu (2)
Auton vuokraaminen ulkomailla - ensikertalaisen kokemuksia
Leonin ensimmäinen katsastus ja päivä filmitähtenä
kesäkuu (1)
Leonin 3-vuotishuolto - katolle pissiminen vaihtui karkkikaupan tuoksuun
toukokuu (3)
Seat Leon - murtumat takavalojen umpioissa
Seat Leon - DSG-vaihteiston kytkimen vaihto
Kaaharizombie pihtaamassa - Neste Pusula EcoRun 15.4.2018
huhtikuu (3)
Leonin pienin kulutus ikinä! AL Helsinki EcoRun 14.4.2018
Kulutustestailuja ennen kauden ensimmäisiä Ecorun taloudellisuusajokilpailuja
AL-Sport päivät Hyvinkään Sveitsissä
maaliskuu (1)
Kauden 2018 ecorun taloudellisuusajokilpailut - millä autolla ja kenen kanssa?
helmikuu (2)
Koeajossa upea coupé Lexus RC 300h
Pitääkö vilkkua käyttää aina risteyksessä kääntyessä?
tammikuu (2)
POLOinen 10 vuotta!
Auton lattian, takaluukun ja konepellin vaimennus
2017 (30)
joulukuu (3)
Kiire ja liikenne - testatusti huono yhdistelmä!
Leonidaksen kuusenhakureissu
Polkupyörän valot - miten niitä käytetään oikein?
marraskuu (2)
Startti - oppikirja opetuslupaopetukseen
Autoliiton opetuslupainfo - kaikki mitä halusit tietää ajokortin hankkimisesta opetusluvalla
lokakuu (3)
Toyota Ecorun - uudenlainen taloudellisuusajokilpailu
Lotus Elise ja täydellisen rypsipellon metsästys
Pihistelyä ja mahtavia maisemia - Skoda Economy Run 2017
syyskuu (1)
HJC R-PHA 70 - ei enää ikinä aurinkolaseja moottoripyöräillessä!
elokuu (3)
Vuoroin vieraissa - tsekkiläiset taloudellisuusajajat tuhansien järvien maan ecorunissa
Liikaa hifistelyä, liian vähän pihistelyä - Suurajot NEZ EcoRun 13.8.2017
Pikaisessa koeajossa Volkswagen Arteon ja ennakoiva adaptiivinen vakionopeussäädin
heinäkuu (3)
Tampereen liikennejärjestelyt yllättivät turistin
Skootteri ei ole lälläripyörä, ainakaan kaupungissa
Illalla olin voittaja, aamulla enää toinen - AKU EcoRun 9.7.2017
kesäkuu (3)
Motoristi Survival Tour - mahtava moottoripyöräkoulutus! (osa 2.)
Motoristi Survival Tour - mahtava moottoripyöräkoulutus! (osa 1.)
Auto jäi pikapesun ulkopuolelle - asiakaspalvelu keräsi pisteet kotiin + Voita ilmainen autopesu!
toukokuu (3)
Leonin 30 tkm huolto - öljynvaihto, vajavainen akku ja rasittavat natinat
Takatalvi yllätti - 270 km kesärenkailla loskakelissä
POLOinen PINGailemassa eli autobloggaaja sisällöntuottajafestareilla
huhtikuu (2)
Auton kuntotarkastus
Autourheilijat Pohojanmaalla
maaliskuu (3)
Pysähdyin moottoritiellä ja muita viikonlopun autoilukuulumisia
Kiveniskemän korjaus Leonin tuulilasista
Kauhea naarmu auton maalipinnassa!
helmikuu (2)
Koeajossa Lexus IS 300h - se parempi Toyota?
Audi Quattro Tour 2017 - miten Audit selvisivät laskettelurinteestä?
tammikuu (2)
Minkä näistä koeajaisin? Uusi Seat Leon, Toyota C-HR vai Lexus IS 300h?
Autojen sijaintitiedot vuotivat nettiin jo nyt
2016 (30)
joulukuu (1)
Auto 2016 -messujen hauskin koeajo: pikkuruinen sähköauto Renault Twizy
marraskuu (3)
Auto 2016 - lisää koeajoja, vuoristorata ja Opel OnStar
Auto 2016 -messut - autojen Mega Pop-Up myymälä ja paljon muuta
Muuttaako urheiluauto käyttäytymistä? Testissä Lotus Evora 400
lokakuu (4)
Onko yksisuuntainen Puistokatu oikeasti turvallinen pyöräilijöille?
Rengashotelli ja puuttuvat pultit
Skoda Economy Run 2016 - taloudellisen ajon kilpailu Tsekissä (osa 2/2)
Skoda Economy Run 2016 - taloudellisen ajon kilpailu Tsekissä (osa 1/2)
syyskuu (1)
Ford Driving Skills for Life
elokuu (3)
Koeajossa huikea urheiluauto Lotus Evora 400
Seat Leon äänieristys
Seat Leon resonoi ja natisee
heinäkuu (1)
Harjoittelu kannattaa! 1000 Lakes EcoRun 2.7.2016
kesäkuu (2)
Taloudellisen ajon vinkit hiekkatiellä ajamiseen
Leonin ensimmäinen öljynvaihto ja säästövinkki
toukokuu (4)
Kirottu kilpailu? Neste Myllylampi Ecorun 21.5.2016
Koeajossa faceliftin saanut superpihi Toyota Auris Hybrid
Yksi vai 50 hevosvoimaa?
Että sellainen moottoripyöräilykauden aloitus!
huhtikuu (3)
Rekisterikilpibongaus
Milloin U-käännös on kielletty?
Leonin takuukorjauksia
maaliskuu (2)
Ecorun ja autoslalom kilpaileminen
Onnistuuko taloudellinen ajaminen talvella? Savon Pihistys Kuopion Autokauppa Ecorun 27.2.2016
helmikuu (3)
Kokemuksia Leonin kitkarenkaista
Teslan lataaminen
Koeajossa vertaisvuokrattu unelma-auto Tesla Model S P85D
tammikuu (3)
Pysäköinti Jyväskylän satamassa
Auton lainaaminen naapurille - uhka vai mahdollisuus?
Nissan Juke Nismo RS - terrierimäinen möhköfantti koeajossa
2015 (40)
joulukuu (2)
Hauskaa joulua!
Autoslalom kilpailu Leonilla
marraskuu (3)
Around View Monitor ja muita lisäapuja kuljettajalle a'la Nissan
Päästöskandaaliauton(?) kulutusennätys
Koeajossa superhauska Mazda MX-5
lokakuu (4)
Volkswagenin vieraana Jyväskylän MM-rallissa
Nastarenkaat vai kitkarenkaat? Talvirenkaiden valinta Leoniin
Volkswagen Demo Tour 2015
Leonilla yli 1000 km yhdellä tankillisella!
syyskuu (4)
Jyväskylän Autotarvikkeen naistenilta
Ratti.fi - ajokortin opetuslupien välityspalvelu
Hipoen ohi ja kolmion takaa känny korvalla - suomalainen liikenne takapenkkiläisen silmin
Tehotytöt vauhdissa: Vesijärven Auto Ecorun
elokuu (3)
Yritys päihittää vakionopeussäädin ja hieman Ecorun-pohdintaa
Onnellista autoslalomia
Moottoripyörän talvisäilytys sekä huolto- ja myyntipohdintaa
heinäkuu (2)
Kurkku Kalajoella
Leonin CQuartz Finest -pintakäsittely
kesäkuu (2)
1000 Lakes EcoRun - taloudellisen ajon soratieralli?
Poloinen pysyy Poloisena, mutta Leon on nyt Leonidas
toukokuu (6)
Polon viimeiset pihistelyt: LänsiAuto Ecorun 18.4.2015
Leonin renkaiden vaihto uusiin ja pyörien suuntaus
Uudet vanteet ja renkaat Leoniin
Kilometrien kerryttämistä ja autovouhottajien tapaamista
Leonin luovutus
Leonin luovutushuolto
huhtikuu (4)
Leonin maahantulotarkastus
Moottorijarrutus vai vapaalla rullaaminen?
Onnellisten ajokoulu vm. 2015
Lisensoitu autourheilija!
maaliskuu (5)
Kitkarenkaat liukkaan kelin radalla
Koeajossa Toyota Auris Hybrid - ekotietoisen taviksen valinta
Automerkkien kevään kovimmat #some #kampanjat
Autourheilu todella kiinnostaa naisia!
Autoja, moottoriurheilua ja naisia
helmikuu (4)
Oho, tilattiin auto
Volkswagen Winter Drivingschool
Seat Leon jälleen testissä - onko Polo saamassa seuraajan?
Poloisen ensikosketus kitkarenkaisiin
tammikuu (1)
Mitä kaikkea POLOiselle tapahtui vuonna 2014?
2014 (41)
joulukuu (3)
Joulukuun lopun löpinät
Nissan Pulsar - ei mikään tähdenjäänne
Leidi liikenteessä
marraskuu (3)
Karvalakki-Leon vuokralla
Glosspoint - palvelua vailla vertaa
Testissä Ford Ranger Wildtrak -pick-up
lokakuu (3)
Renkaiden vaihto hintavertailu
Törttöilijöitä liikenteessä - blogaus vanhan ajan malliin
Auton vanteet netistä
syyskuu (4)
Rullahiihto liikenteessä
Sumussa ajaminen ja sumuvalojen käyttö
Polon toinen taloudellisen ajon kilpailu: maantiekulutuksen haamuraja rikki kirkkaasti!
EcoRun taloudellisuusajokilpailu Pololla
elokuu (2)
Kohta pihistellään taas!
Uudet keskikupit vanteisiin ja virallinen pysäköintipaikka
heinäkuu (3)
Moottoripyörän parantelua
Jyväskylä - Kuopio - Jyväskylä
Polon 3-vuotishuolto
kesäkuu (3)
Uusi Mazda3 - taviksesta katseenvangitsijaksi
Polon ensimmäinen katsastus
Testissä kuljettajan pikku-apurit: mukautuva vakionopeussäädin ja kaistanpitoavustin
toukokuu (2)
Ihana uusi Polo <3
Taloudellisen ajon kilpailu Ecorun
huhtikuu (3)
Kevään renkaanvaihtokuviot ja DSG:n öljynvaihto
Keski-Suomen Moottoripyöränäyttely vm. 2014
Ensiesittelyssä uusi Volkswagen Polo
maaliskuu (5)
Ja sitten kuolo korjasi Polon akun
Polkupyörien huoltoa
Seuraa Poloista!
Poloinen goes off-road
Volkswagen hyötyautojen talviajokoulu kevätkelissä
helmikuu (4)
Tänä talvena liukasta on vain radalla
Onnellisten ajokoulun opit käytännön kokeessa
Kohti onnellisempaa ajokulttuuria
Onnellista liukastelua
tammikuu (6)
Pohdiskellen Pohjanmaalle
Lyhyitä ajoja + kireät pakkaset = tyhjä akku
Onnellisten ihmisten ajokoulun startti ja läheltä piti
Koeajossa Seat Leon FR
Parhautta!
Hakkapedia-blogaajaksi
2013 (31)
joulukuu (2)
Tonttu-Polo
Taloudellinen ajotapa - kokemuksia Drivecon käytöstä
marraskuu (4)
Demo Tour 2013 ja kestohymy
Uudet nastarenkaat polkupyörään
Toyota Auris Hybrid
Kesäinen koeajorupeama
lokakuu (3)
Taloudellisen ajon harjoittelua Toyotan tapaan
Renkaiden vaihto Poloisen tapaan
Ongelmalliset vaihteet
syyskuu (5)
Uusi leiska!!
Jyväskylä - Toivakka - Kangasniemi - Hankasalmi - Lievestuore - Jyväskylä
Vähän erilainen ratapäivä
Puhdas auto - pahempi mieli?
Uusi polkupyöräni - Nishiki Hybrid Comp SLD
elokuu (2)
Harjaton pesu
Ja korvat lepää!
heinäkuu (2)
Nissan Juke Nismo
Polon kaksivuotishuolto
kesäkuu (2)
MP-kauden avaus
Polkupyörän renkaanvaihtopulmia
toukokuu (2)
Facebookista voi oikeasti voittaa jotain!
Kops!
huhtikuu (2)
Kuinka tyhjentää lompakko moottoripyöränäyttelyssä
Talven suruja
maaliskuu (3)
Uusi Golf ja Polo GT
Vihreä unelma
Rata 2013
helmikuu (2)
Nastarenkaat kaksipyöräiseenkiin - lopulta
Uuden vuoden kilpailun voittaja on...
tammikuu (2)
Yhteenveto ajokaudesta 2012
Uuden vuoden kilpailu
2012 (30)
joulukuu (2)
Herkkua on siinä monenlaista.
Ylimääräinen öljynvaihto ja takuukorjauksia
marraskuu (2)
Ei niin yllättävät ensilumet
Uusi Golf ja Robo-up!
lokakuu (2)
Moottoripyörä talvisäilöön
Lisää näkyvyyttä
syyskuu (2)
Se oli hyvä vanne
Uusi Audi A3
elokuu (4)
Kaahaavat motoristit vs. ohiteltava motoristi
Eerik pesussa
Yhden pysäköintiruudun ongelma
Polo 1 v!
heinäkuu (2)
Polo ja rätisevä Media-In
Auton kulutuksen seuranta
kesäkuu (3)
Jennin ja Eerikin ensimmäiset seikkailut
Varusteostoksilla
Moottoripyörän hankinta
toukokuu (4)
Sateiset pikakuulumiset
Sumuvalopelle ilman sumuvaloja
Vielä niistä jäljistä ovenkahvassa...
Kevätpesu - ja mitä kuran alta löytyikään
huhtikuu (1)
Päivävalot ja pimeiden perien ongelma
maaliskuu (4)
Ei Golfkärryä meille
Up!
RSS ja muuta yleistä
Näin poliisin, mokasinkohan?
helmikuu (3)
Liukastelua Lievestuoreella
Polo 6R 1.2 TSI DSG Highline
Poloa ulkoiluttamassa
tammikuu (1)
Analyysi pienestä punaisesta paholaisesta
2011 (37)
joulukuu (3)
Hauskaa joulua!
Paras häälahja ikinä!
Polon suojauskäsittely
marraskuu (2)
Polo Simoissa
Kuulumisia autonhuoltokurssilta
lokakuu (4)
Jyväskylä - Ylivieska - Jyväskylä
Tunnustus
Volkswagen Demo Tour 2011
Inssi läpi ... vaivoin
syyskuu (6)
Moottoripyörän teoriakoe läpi!
Olenko hidas oppimaan vai muuten vain hidas?
Rohkeasti liikenteen sekaan
Onko tämä nyt niin hämmentävää?
Pelottava moottoripyörätunti
Eka ajotunti moottoripyörällä
elokuu (8)
Ensimmäinen ja viimeinen kerta (MP 1/2)
Autonhuoltokurssi tulee taas!
Lelun ohjaksissa ja museoesineen kyydissä
Motoristin henkivakuutukset: jarruttaminen ja kääntäminen (MP 5/6)
Lisää kirjaimia ajokorttiin (MP 3/4)
Oho, ostettiin auto
Polo Junior ja Polo Senior
Terveisiä Pololta
heinäkuu (2)
Bilteman kromiset pölykapselit, osa 2
Helsingin keskusta taas vähän tutummaksi
kesäkuu (1)
Katsastus vm. 2011
toukokuu (2)
Pyöräilyneuvontaa
Econen
huhtikuu (2)
Matelua pääsiäisen paluuliikenteessä
Oikealle kääntyvä väistää ... jos väistää
maaliskuu (2)
Vuosihuollon paikka
Ratapäivä 2011
helmikuu (2)
Uudet talvirenkaat
Nissan JUKE
tammikuu (3)
Polkupyörä vuorostaan huoltoon
Uusi leiska
Mitä sanoo Polo 95 E10 bensasta?
2010 (30)
joulukuu (1)
Turvallista uutta vuotta!
marraskuu (3)
Käsittämätöntä toistoa
Polo GTI ja jokasyksyinen Scirocco-koeajo
Epätaloudellista taloudellista ajoa
lokakuu (4)
Saija ratissa
No nyt se sitten levisi
"Eivät renkaat kesää tee"
Simuloitu rengasrikko
syyskuu (6)
"Jarrut - vauhdin surma"
Voidellaan ettei leikkaa kiinni
Kuinka moottori toimii?
Auton perusrakenne tutuksi
Audi A1
Autonhuoltokurssi
elokuu (1)
Kaikkien aikojen ilotulitus ja kaikkien aikojen ruuhka
heinäkuu (1)
Pysäköinti Ainolanrannassa
kesäkuu (1)
Myöhäinen katsastus
toukokuu (2)
Outo ohituskaista
Kilpisenkatu - pyöräilijän inhokki
huhtikuu (1)
Kesärenkaiden vaihtoaika x 2
maaliskuu (2)
Pikavisiitti Helsinkiin
Hämärä ABS-ongelma
helmikuu (5)
Ratapäivä
Hieno Audi ja nuiva Audimies
Enää viikko!
Polo palasi elävien kirjoihin
Koskaan ei ole Polo jättänyt tielle ...
tammikuu (3)
Käsijarrun tärkeydestä
Ei tullut BC:tä, tuli pelkkä B
Paras synttärikortti
2009 (36)
joulukuu (1)
Pimeällä ajamisen kurssi - perinteisesti vai simulaattorilla?
marraskuu (1)
Ajelemassa
lokakuu (4)
Vahaa pintaan ja talvirenkaat alle
Jos edes joku ottaisi opikseen...
"Kiesi-kohu ei kolhinut Audi-kauppaa"
Sciroccoooo <3
syyskuu (2)
Uutta Poloa ihailemassa
Kootut seikkailut Helsingissä
elokuu (2)
Kutsu
Ylinopeusvalvonta: kootut selitykset
heinäkuu (1)
Jyväskylä-Lahti-Jyväskylä
kesäkuu (4)
Läheltä piti juhannuksena
POLOinen 1 v.
Peruuttelua
Polo kesäkuntoon
toukokuu (3)
Taas ratin takana!
Kyytiläisenä
Kun jarrua ei voikaan painaa
huhtikuu (3)
Taas Tampereella
Talvi väistyy
Pablo Picassoa testaamassa
maaliskuu (6)
Huolto ja katsastus - uusi yritys
Katsastus
Vuosihuolto
Vaajakosken liikenneympyrässä ajaminen
Pesua kaivattaisiin
Ilmaista liukastelua
helmikuu (5)
Volkswagen Polo vm. 2008 vs. 2004
Automaattia testaamassa
Jyväskylä-Tampere-Jyväskylä
Kunnossa!
Palautetaan korjaamolle
tammikuu (4)
Oma Polo kullan kallis
Yksi Polo korjaamolle, toinen Polo vuokralle
Kolareita kerrakseen
Polo kolarissa
2008 (24)
joulukuu (1)
Valoton risteys sekoittaa päät ja aiheuttaa vaaratilanteita
marraskuu (3)
Pysäköintipaikasta sakkopaikaksi
Talvea odotellessa
Pientä koristelua
lokakuu (4)
Uudet autot tuoksuvat hyvälle
Ei ole pakko mennä jos ei mahdu
Kirkkaita kilometrejä!
Paluu liukkaalle
syyskuu (5)
Unelma-autoni
Autoton päivä
Inssimuistoja
Jopas oli ohitus
Jyväskylä-Hämeenlinna-Jyväskylä
elokuu (6)
Kuukauden viimeinen päivä
Ollaanpa sitä nyt niin kiireisiä
Törttöilijöitä liikenteessä
Jenni testaa
Kesäkumit vaihtoon
Hetken loisto
heinäkuu (2)
Liukastelua 2-vaiheessa
Arvioiva ajo
kesäkuu (3)
Uudet matot
Tyhmiä ohituksia rauhallisessa juhannusliikenteessä
Taustaa

Katso suosituimmat vaihtoautomme juuri nyt!