AUTOVERO JA AJONEUVOVERO

Täältä löydät auto- ja ajoneuvoverotiedot uusimmille automalleille ja verolaskurin sekä tietoa autojen verotuksesta Suomessa. Kaikilta automallisivuilta löytyy myös verolaskuri.

Autoilun verotus Suomessa

Sisältö

Yleistä auto- ja ajoneuvoverosta

Autoilun verotus jakautuu karkeasti kolmeen osaan Suomessa: auton ostovaiheessa kerran maksettavaan autoveroon, auton vuosittaiseen ajoneuvoveroon sekä polttoaineveroon.

Autoilun verotusta käytetään Suomessa yleisesti valtion kassan kartuttamiseen, mutta verotusta on sorvattu ja sorvataan jatkuvasti siten, että se kannustaisi vähempikulutuksiseen autoiluun. Verot on monelta osin sidottu auton hiilidioksidipäästöarvoihin niin, että pienempipäästöiset autot kantavat alempaa verotaakkaa. Tämä näkyy niin auto- kuin ajoneuvoverotuksessakin. Polttoainekuluissa se näkyy autoilijalla käytännössä automaattisesti, sillä vähän polttoainetta kuluttavat autot tuottavat myös vähemmän päästöjä.

Autoilun verotus on Suomessa äärimmäisen kiistanalainen aihe, sillä vuonna 1958 voimaan tullut autoverolaki oli tarkoitettu väliaikaiseksi, mutta on siitä huolimatta edelleen voimassa. Autovero ja autoverosta kannettava arvonlisävero ovat olleet myös ongelmallisia asioita EU-oikeuden kannalta, ja valtio onkin joutunut sen nojalla palauttamaan laittomasti kannettuja veroja kansalaisille.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on käytössä poikkeuksellisen ankara verotusjärjestelmä autoilulle, mikä on osaltaan vaikuttanut muun muassa siihen, että Suomessa on myös harvinaisen vanha autokanta. Vuonna 2015 aloittanut pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti hallitusohjelmassaan vähentää kerran maksettavaa autoveroa portaittain vuoteen 2019 asti, jotta kynnys autokannan uusiutumiselle madaltuisi. Tästä syntynyttä vajetta budjetissa on tosin vastaavasti paikattu ajoneuvoveroa korottamalla. Sipilän hallitus on myös liikenneministeri Anne Bernerin johdolla uudistamassa maan liikennejärjestelmää laajemmin, ja onkin mahdollista, että autoilun verotusrakenne muuttuu lähiaikoina vielä huomattavasti enemmän.

Autovero maksetaan vain kerran

Autovero maksetaan auton maahantuonnin yhteydessä ja auton verotuksesta vastaa Tulli. Autoverotus siirtyy kuitenkin Verohallinnon vastuulle vuoden 2017 alusta alkaen.

Autovero lasketaan auton ja lisävarusteiden autoverottoman, mutta arvonlisäverollisen hinnan sekä auton hiilidioksidipäästöjen perusteella. Auton arvo lisävarusteineen määrittää siis verotusarvon, josta laskettava prosentti riippuu auton hiilidioksidipäästöistä kilometriä kohden. Veroprosentti on määritelty laissa taulukkomuodossa, joten verotuksen "kaava" näyttää siksi melko monimutkaiselta.

Käytetyn auton ostajan ei tarvitse erityisesti pohtia autoveroasiaa ostaessaan Suomeen rekisteröidyn auton, vaan tuo aikanaan maksettu autovero kuuluu hintaan. Myös uusien autojen hinnat ilmoitetaan yleensä verolla ja ilman.

Ajoneuvovero maksetaan vuosittain

Ajoneuvovero maksetaan puolestaan vuosittain. Vuoden 2017 alusta alkaen ajoneuvoveron kerää Verohallinto (siihen saakka Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi).

Kuten autovero, myös ajoneuvoveron perusosa lasketaan auton päästötietojen perusteella. Tästä poikkeuksena ovat ennen vuotta 2001 rekisteröidyt autot, joiden verotus perustuu auton massaan.

Maksettavan ajoneuvoveron perusosan määrä on puolestaan määritelty ajoneuvoverolain liitetaulukossa. Verotettavat vuosittaiset summat vaihtelevat 106,21 eurosta (vuoden 2016 loppuun 69,72 euroa) 654,44 euroon (vuoden 2016 loppuun 617,95 euroa).

 

Kuuntele analyysimme auto- ja ajoneuveroista Autotie Podcastissa

Dieselistä maksetaan myös käyttövoimaveroa

Ajoneuvovero koostuu tämän perusosan lisäksi myös käyttövoimaverosta, mikäli auto käyttää muuta kuin bensiinikäyttöistä polttomoottoria. Suurimmalle osalle autoilijoista käyttövoimavero tulee maksettavaksi auton dieselmoottorin vuoksi. Käyttövoimavero perustuu suoraan auton massaan.

Auto- ja ajoneuvoveron määräytyminen

Autovero

Auton maahantuonnin yhteydessä autovero määräytyy auton verottoman arvon sekä hiilidioksidipäästöarvon mukaan. Eri hiilidioksidipäästöarvoille on autoverolaissa määrätty tietty veroprosentti, joka on siis prosenttiosuus auton verollisesta arvosta. Verottomaan arvoon lasketaan auton hinnan lisäksi myös lisävarusteiden hinnat, joille kaikille on määritelty oma verotusarvonsa. Nämä arvot sisältävät arvonlisäveron, joten arvonlisäveroa ei kanneta itse autoveron osuudesta.

Vuonna 2016 autoveroveroprosentti liikkuu 4,4 ja 50,0 prosentin välillä.

Autovero maksetaan vuoden 2016 loppuun saakka Tullille, jonka jälkeen vero suoritetaan Verohallinnolle.

Autoveroa on päätetty laskea portaittain aina vuoteen 2019 saakka.

Ajoneuvovero

Ajoneuvovero ei autoverosta poiketen riipu lainkaan auton arvosta, vaan auton hiilidioksidipäästöarvosta tai ennen vuotta 2001 valmistetuissa autoissa auton massasta. Tästä erillispoikkeuksena ovat vielä autot, joiden kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa. Niissä vastaava raja menee vuodessa 2002.

Ajoneuvovero jakautuu kahteen osaan, perusosaan sekä käyttövoimaveroon.

Perusosa

Ajoneuvoveron perusosa on kaikille ajoneuvoille yhteinen hiilidioksidipäästöarvoon (g/km) perustuva vero. Veron määrä päivässä on määritelty ajoneuvoverolain liitetaulukossa gramman tarkkuudella. Veron päivähinta toteutuu mikäli veron maksaa kerran vuodessa, mutta veron voi maksaa myös osissa. Vuoden 2016 loppuun saakka veroa kantaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, jonka jälkeen tehtävä siirtyy Verohallinnolle.

Vuoden 2017 alussa ajoneuvoveroon tulee 36,50 euron korotus kaikissa hiilidioksidipäästöluokissa. Edellisen kerran ajoneuvoveroa korotettiin vuoden 2016 alussa.


Ajoneuvoveron progressio.

Käyttövoimavero

Muille kuin bensiinikäyttöisille polttomoottoriajoneuvoille kohdistuu ajoneuvoveron perusosan lisäksi käyttövoimavero, joka on perusosan tavoin päiväkohtaisesti laskettava vero. Vero ei ole hiilidioksidipäästöarvon mukaan progressoituva, vaan perustuu portaittain auton massaan.

Käyttövoimavero on henkilöautoille 5,5 eurosenttiä päivässä jokaista auton alkavaa sataa kilogrammaa kohden. Pakettiautoissa vastaava luku on 0,9 senttiä.

Kuorma-autoissa käyttövoimaveron päivähinta riippuu kuorma-auton akselien määrästä, massasta ja siitä, käytetäänkö kuorma-autoa perävaunun vetämiseen sekä siitä, onko mainittu perävaunu puoliperävaunu vai ei. Kuorma-autoilla päivähinta vaihtelee 0,6 ja 2,2 sentin välillä.

Suurimalle osalle autoilijoista käyttövoimavero on ajankohtainen dieselauton vuoksi.